Blog

Zapraszam wszystkich, którzy chcą poszerzyć granice własnego widzenia  - Warszawa, 19.05.2012   godz. 20.00 Stara Galeria ZPAF..

I would like to invite all who want to expand the boundaries of their own view - Warsaw on 19.05.2012 , 8.00 p.m 
Old Gallery ZPAF...

Adam Lunaris


http://www.zpaf.waw.pl/component/content/article/83-aktualnoci/549-noc-muzeow-w-galeriach-zpaf-tym-razem-wokol-magii-swiatla-w-fotografii.html

http://www.facebook.com/events/324138780992236/